Akredite Eğitimler
EĞİTİM

Akredite Eğitimler

IOSH (INSTITUTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH)

IOSH ,1945 yılında İngiltere’de kurulmuş olan ve bugün 99 ülkede 45.000’den fazlaüyesi bulunan, iş sağlığı ve güvenliğinde faaliyet gösteren dünyanın en büyükorganizasyonudur. IOSH (Institution of Occupational Healgh and Safety),İngiltere’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü olup Uluslararası ÇalışmaÖrgütü’nün (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tanıdığı ve dünya çapında İşSağlığı ve Güvenliği alanında çalışan tüm profesyonellere eğitim ve kaynaksağlayan ve yıl içinde sayısız konferans ve seminer etkinlikleri düzenleyen birkurumdur. IOSH oluşturduğu eğitim programlarını dünyanın çeşitli ülkelerindeakredite ettiği eğitim kurumları aracılığıyla meslek grubuna bakılmaksızın tümçalışanlara vermektedir.

Kaya Training& Consulting, İngiliz İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü IOSH‘un (Institution of Occupational Safety and Health) akredite eğitim kurumudur.


NSC (NATIONAL SAFETY COUNCIL)


NSC, 100'den fazla ülkede İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri sağlamaktadır. Eğitim programları dünyanın çok farklı ülkelerinden derlenen doğru uygulamalara istinaden hazırlanmıştır. NSC, ABD ve diğer ülkelerde özel sektör, kamu ve diğer iştiraklere hizmetler sunmaktadır. National Safety Council, iş sağlığı ve güvenliği, trafik güvenliği ve acil durum yönetimi hakkında hizmetler sunan tek global organizasyondur.

Kaya Training & Consulting olarak National Safety Council eğitimlerini sağlamaktayız.


IRATA (INDUSTRIAL ROPE ACCESS TRADE ASSOCIATION)

IRATA eğitimleri temelinde ip üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalarda hareket ve manevraların emniyetli bir şekilde

gerçekleştirilmesini sağlamak ve kaza durumlarında kurtarma senaryoları hazırlama ve uygulama metotlarını da içerisinde barındıran bir eğitim sistemine sahiptir.

IRATA eğitimlerinin içeriği genel iş güvenliği eğitimlerinden farklıdır ve 3 seviyeden oluşmaktadır.

L1: L3 Süpervisör gözetim ve kontrolü altında iple erişim sistemlerinde çalışma gerçekleştirebilir

L2: L3 Süpervisör gözetim ve kontrolü altında çalışma sistemlerinin kurulumu ve kurtarma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yardımcı eğitmen olarak eğitimlere katılabilme yetkinliğine sahiptir.

L3: İleri düzeyde iple erişim sistemleri süpervisörlüğü yapabilir ve kurtarma ve çalışma teknikleri üzerinde senaryoların

gerçekleştirilmesi konularında bilgi sahibidir. Eğitim verme yeterliliğine sahiptir.

Kaya Training & Consulting olarak tüm IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) eğitimlerini sağlamaktayız.


GWO Eğitimlerimizde 2024 Yılı Müşteri Memnuniyet Oranımız
%98,16

GWO (GLOBAL WIND ORGANISATION)

Global Wind Organisation (GWO), Rüzgar Türbini sahipleri ve üreticilerine kazasız çalışma ortamları sağlayan bir birliktir.

Bu çalışma; endüstri ile ilgili kurulum, servis, rüzgar türbini jeneratörleri bakımında risk değerlendirmelerine ve fiili yaralanma / kaza istatistiklerine dayanarak hazırlanmış olup Temel Güvenlik Eğitimleri ( BST ) için endüstrideki talebe yönelik geliştirilmiştir. Gelişimini GWO üyeleri arasındaki işbirliğinden destek alarak sağlamıştır.

Bu standart; Tüm dünyada rüzgar endüstrisinde eğitim ve doğru uygulama standartlarının gelişimi, bu endüstride çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılması ve çalışmalar sırasında çevreye verilen zararı minimize etmek için

hazırlanmıştır. Aynı zamanda Temel Güvenlik Eğitimleri için GWO tarafından önerilen rüzgar endüstrisi gerekliliklerini de açıklamaktadır. Ulusal mevzuatlar bu eğitimler için maximum derecede gerekliliklere sahip olduğunda, Eğitim sağlayıcısı, bu gereklilikleri eğitimlerine entegre etmek zorundadırlar.

Kaya Training & Consulting olarak GWO (Global Wind Organisation) Basic Safety Training eğitimlerini sağlamaktayız.


NEBOSH (NATIONAL EXAMINATION BOARD IN OCCUPATIONALSAFETY AND HEALTH)

NEBOSH(National Examination Board in Occupational Safety and Health)İngiltere’de bulunan bağımsız bir sınav kurumudur. İngiltere’de İş Sağlığı veGüvenliği alanında mesleki yetkinliği belgeleyen milli İş Sağlığı ve Güvenliğisınav kurumudur. İngiltere hükümeti kurumun düzenlemiş olduğu sınavlarıtanımaktadır.

NEBOSH bir eğitim kurumu değildir. Eğitim düzenleyen firmalarageliştirmiş oldukları müfredatı uygun eğitimleri düzenlemeleri içinakreditasyon verir ve eğitim sonrası yapacakları sınav ve stajlarındeğerlendirilmesini sağlar. NEBOSH sertifikası IOSH (Institution ofOccupational Safety and Health), IIRSM (The International Institute of Risk& Safety Management) ve IEMA (The Institute of Environmental Management andAssessment) tarafından tanınmaktadır. 

Kaya Training & Consulting olarak NEBOSH IGC (International General Certificate) ve NEBOH Level 2 Qualification eğitimlerini sağlamaktayız.

Top