Medikal Danışmanlık

Medikal Danışmanlık

Kaya Consulting, bünyesinde istihdam ettiği danışman hekimlerle özellikle endemik ve epidemik hastalıkların görüldüğü bölgelerde ön incelemeler yaparak alınması gereken tedbirleri rapor halinde sunmakta ve proaktif eylem planı hizmetlerini sunmaktadır. Bu bölgelerde çalışacak personeller için gerekli sağlık tetkiklerinin takibi ve aşılamaları sağlık bakanlığı ve dünya sağlık örgütünün gereklikleri göz önüne alınarak belirlenir. Bunun yanında proje bölgeleri hekimler tarafından periyodik olarak denetlenerek çalışma süreçleri medikal olarak izlenir.

Mesleksel risk faktörleri sağlığı tehdit eden ilk on neden arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre iş kazaları nedeniyle yılda 321.000 ölüm görülürken, işle ilgili hastalıklar nedeniyle olan ölümler 2.000.000'u bulmaktadır. Ölümcül olmayan işle ilgili hastalıklar ise yılda 160.000.000 kadardır. Bu gerçek “gizli epidemi” olarak nitelenmekte ve sadece iş kazalarının değil, meslek hastalıklarının da önlenmesi için ciddi bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu bildirilmektedir. Çünkü dünyada da, ülkemizde de meslek hastalıklarının tanınmasında çok büyük yetersizlikler vardır. Ülkemizde saptanması gereken meslek hastalığı sayısı yılda yüz binin üzerinde iken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyanlar 500, yani “devede kulak” kadardır. Oysa bir ülkede çalışanların sağlığı konusunda gelişmişlikten söz edilecekse; iş kazalarının en aza indirilmesi, meslek hastalıklarının ise tanınması ve önlenmesi gerekmektedir. Çalışanların sağlığı ve hastalıkları, sosyal ve yasal boyutları da olan bir alandır.

Kaya Consulting bu konuda iş yeri gözetimi ve denetimi sonrasında oluşabilecek ve karşılaşılabilecek hastalıklar için gerekli tespitleri yaparak önlemler alınmasını ve önleyici faaliyetlerde bulunulmasını sağlamayı amaç edinmiştir.
İş yaşamını iyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygulamayı amaçlayan endüstriyel klinik psikoloji bilimi vasıtasıyla uzman psikologlarımız plan yapma, kaliteli yönetim, örgütsel değişim gibi alanlarda hizmet vererek iş verimini artırmayı hedeflemektedir. Endüstriyel klinik psikoloji kapsamında örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi ve personelin geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır.
Uzman hekimlerimiz tarafından sigara bırakma eğitim modülü içerisinde eğitimler verilerek takip ve tedavi planlaması yapılmaktadır. Sigaraya başlandıktan sonra vücutta gelişen olaylar incelenerek kişinin neden sigara bağımlısı olduğunu, sigaranın kişide yarattığı değişikliklerin beyin tarafından nasıl faydalı olarak algılandığını, niçin sigara içmeye devam etmek gerektiğine inanıldığını anlayarak sonraki aşamada sigarayı bırakabilmek için herhangi bir tedaviye ihtiyaç olup olmadığını tespit etmeye çalışılmaktadır. Tedavi seçenekleri ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmektedir.
İşyerinizin İhtiyaç duyduğu işe giriş tetkikleri, ortam ölçümleri gibi tüm sağlık tetkiklerinin ve ölçümlerin yapılması sağlanmaktadır.

 

Chania

SİZİ ARAYALIM


  • Lütfen bu alanı doldurun.

 

Top