Afet ve Acil Durum Yönetimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Afet ve acil durumlar ortaya çıktığı anda ona karşı koymak için işler bir çözüm bulmak zordur. Bir idari birim, ancak daha önceden hazırlanmış önlemlerle afet yönetimi sorumluluklarını yerine getirebilir. Koruyucu planlama ve hazırlıklar, mutlaka problem ortaya çıkmadan önce yapılmalıdır. Bu süreç afet ve acil durum yönetiminde “hazırlıklı olma” olarak tanımlanır.

Büyük bir afete ve acil duruma karşı hazırlıklı olanı işletmeler, acil durum/afet halinde mevcut kaynaklarını organize eden, analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümünü yerine getiren organizasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Kaya Consulting, işletmelerinizin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olması için;

  • Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi Boşluk Analizinin Yapılması,
  • Afet ve Acil Durumlara Yönelik Risk Analizinin Yapılması,
  • Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanması,
  • Kat Tahliye Planlarının Hazırlanması,
  • Tahliye Tatbikatı Çalışmaları,
  • Afet ve Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Büyük küçük ayırımı yapmaksızın her kurumun beklenmedik afet ve acil durumlarda faaliyetlerini aksatmadan devam etmesine yardımcı olacak bir yapının nasıl oluşturulacağı ve yönetileceğinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Kaya Consulting, işletmenizin afet ve acil durum yönetimi ihtiyaçlarına uygun şekilde inceleme yaparak, hedeflenen şartlar ile mevcut durum arasındaki farkları raporlar ve eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya koyar.
Tehlikenin yaratacağı risklerin analizi, afet ve acil durumlara karşı ne tür bir hazırlık yapmanız ve neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğine karar vermede yardımcı olacak önemli bir çalışmadır. Aynı zamanda işyerlerinizin içinde ve çevresindeki potansiyel tehlikelerin farkında olmak, afet ve acil durum planlarını hazırlama aşamasında size çok yardımcı olacaktır.

Kaya Consulting, işyerinizin ofis/çalışma ortamı, çevresi veya tahliye yolu üzerindeki potansiyel tehlikelerin tanımlanması, belirlenen tehlikelerin insan, mal/mülk ve hizmet/iş sürekliliğine etki analizi (risk analizi), riskin azaltılması için çözüm önerileri ve ihtiyaç tespitini uzman kadrosu ile kapsamlı bir çalışma yaparak gerçekleştirir.
Afet ve acil durumlar ani bir şekilde ortaya çıktığında o an için etkin bir çözüm bulmanın çok zor olduğunu yaşanılan acı deneyimler bizlere göstermiştir. Artık her kurum ve kuruluş karşı karşıya kalabileceği tehlike ve risklere karşı nasıl bir davranış göstereceğini, nasıl organize olacağını, ihtiyaç duyacağı kaynakları nereden, nasıl, hangi yöntemlerle elde edebileceğinin cevabını iyi hazırlanmış bir Afet ve Acil Durum Planı’nda bulabilir.

Kaya Consulting, işletmelerinizin “afetle baş edebilir kuruluşlar” ve verdikleri hizmetlerin de “afetlere dirençli iş” haline gelebilmesi için kapsamlı ve tüm mevzuatlara uygun Afet ve Acil Durum planlama çalışmalarını gerçekleştirir.

Kaya Consulting, gerçekleştirdiği planlama çalışmaları ile mevcut durum, tehlike ve risk analizi, iç kaynakların tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi, belirlenen önemli tehlikeler için standart operasyon prosedürleri, kontrol listeleri, formların hazırlanması, kritik görev ve görevliler, ihtiyaç halinde tahliye ve dış müdahale planları, iletişim zincirleri, karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği esaslarını belirleyerek standartların üzerinde bir Afet ve Acil Durum Planına sahip olmanızı sağlar.

Ayrıca talep edilmesi halinde işletmeniz çalışanları ile birlikte plan hazırlanma çalışmaları, plan hazırlama eğitimleri, plan tanıtım seminerleri, masa başı ve tahliye tatbikatları ile plan hazırlama danışmanlığı yaparak sürdürebilir, herkes tarafından bilinen ve yaşayan bir plan olması için proaktif yaklaşımlar sunar.
Yangın, deprem vb. acil durumlarda, bir uyarı veya alacağınız bir işaret sonucunda kısa bir süre içinde bulunduğunuz yeri boşaltmanız gerekebilir. Bunun için hazırlıklı olmalısınız. Diğer bir deyişle, hızlı ve düzenli bir tahliye işlemi için, güvenli alanlara kaçış yollarının incelenmesi ve potansiyel tehlikelerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Kaya Consulting, acil durumlarda işletmeniz çalışanlarını güvenle tahliye edebilmek için kat planlarınız ve yerleşim planlarınız üzerine yangın söndürme unsurları, tahliye yolları, acil çıkışları ve toplanma noktaları gösteren tahliye planlarınızı ve açık alandaki müdahale operasyonları için işletmeniz çevresindeki dış toplanma alanları, ilk yardım alanları, ambulans ve itfaiye araçlarının konuşlanma yerlerini gösteren dış müdahale planlarınızı hazırlar.
İşletmenizin yazılı bir Afet ve Acil Durum Planı olması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bu planın görevli olanlar tarafından çok iyi bir şekilde öğrenilmesi, yılda en az bir defa tatbikat ve alıştırmalarla herkes tarafından denenmesi, öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereklidir.

Kaya Consulting, işletmenize özel yangın, deprem veya diğer tehlikelere özel senaryolar oluşturarak, doğru tahliye yönteminin belirlenmesi, çalışanların doğru davranış sergilemesi ve alınan eğitimlerin pekiştirilmesi için kapsamlı tatbikat çalışmalarını koordine eder.

Ayrıca işletmenizin mevcut afet ve acil durum planının işlerliğinin test edilmesi amacıyla acil durum ekipleri ile birlikte, senaryo bazlı masa başı tatbikatları gerçekleştirerek, planların iyileştirmesine yönelik egzersizler tasarlar.
İşletmelerinizin afet ve acil durumlara müdahale etkinliği, gerekli komuta, kontrol ve koordinasyon sistemlerinin kurulması ve bu sistemi işletecek acil durum ekiplerinin oluşturulmasına bağlıdır.

Kaya Consulting, işletmelerinizin hizmet/üretim yapısına uygun, afetler ile mücadelede görev alacak kişilerin niteliklerini ve görev alanlarını ele alarak, afet ve acil durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplere gerekli eğitimlerinin verilmesi konusunda süreç ve eğitim danışmanlığı yapar.

 

Chania

SİZİ ARAYALIM


  • Lütfen bu alanı doldurun.

 

Top